45935 - Οι μικρές σχέσεις

Ν. Λυγερός

Οι μικρές σχέσεις
είναι πολύτιμες
για τους μεγάλους
δεσμούς
αφού είναι ικανές
να παράγουν
τη χαρά
που θα ενεργοποιήσει
τη μεταχαρά
μετά το έργο
της Διδασκαλίας
που δεν σταματά
στο όριο
των ηλικιών
αφού
εξετάζει μόνο
την ανθρωπιά.