45940 - Με το ύφος

Ν. Λυγερός

Με το ύφος
της Ιταλίας
είδαμε
διαφορετικό
τον κόσμο
ακόμα
και στο αεροδρόμιο
αφού υπήρχαν
άνθρωποι
που προετοιμάζονταν
και αυτοί
για άλλη
αποστολή
στη New York
λόγω
βαθιάς
πίστης.