45947 - Αγάπα

Ν. Λυγερός

Αγάπα
τον κόσμο
αν πράγματι
νιώθεις
μέσα σου
την αγάπη
της Ανθρωπότητας
που ποτέ
δεν σταματά
να τον αλλάζει
για να εξελιχθεί
και ν’ αποφύγει
τα εμπόδια
των κοινωνιών
που θεωρούν
ότι είναι
οι μόνες
στον κόσμο.