45948 - Πάνω από την Κορσική

Ν. Λυγερός

Πάνω από την Κορσική
θυμηθήκαμε
την Καλλίστη
της Αρχαιότητας
αλλά και την κοινότητα
την ελληνική
που είχε έρθει
από την Πελοπόννησο
για να ζήσει
ελεύθερη
δίχως
την καταπάτηση
των Οθωμανών
που ήθελαν
ν’ αρπάξουν
τα πάντα
στη γη της.