45949 - Όταν υπάρχει

Ν. Λυγερός

Όταν υπάρχει
δεσμός
μοιραζόμαστε
τον ίδιο κόσμο
ενώ είναι
μόνο
κομμάτια
με τη σχέση
και μια γειτονιά
όταν υπάρχει
μόνο επαφή
γι’ αυτό
κοίτα τον κόσμο
τον κοινό
και θα αντιληφθείς
ποια φύση
έχεις.