45950 - Περνώντας

Ν. Λυγερός

Περνώντας
πάνω
από τη Γαλλία
τη Lyon
την Dijon
την Auxerre
φανταστήκαμε
τον κόσμο
από κάτω
που αγαπούσε
τόσο πολύ
την ελευθερία
την ισότητα
και την αλληλεγγύη
και ετοιμαστήκαμε
για την αποστολή
στο Quèbec.