45956 - Πηγαίνοντας

Ν. Λυγερός

Πηγαίνοντας
προς την Ιρλανδία
σκεφτήκαμε
όλα όσα είχε ζήσει
με το θέμα
των κατεχομένων
που δεν είχε
λυθεί ακόμα
και που έρχεται
στο προσκήνιο
όλο εντονότερα
λόγω της πολιτικής
κατάστασης
που είχε
επαναφέρει
δεδομένα
του παρελθόντος.