45958 - Όλα τα στοιχεία

Ν. Λυγερός

Όλα τα στοιχεία
που βλέπεις
από μέρη
διαφορετικά
συνθέτουν
την ίδια
τη ζωή
της Ανθρωπότητας
και κανείς
δεν μπορεί
να το αμφισβητήσει
από τη στιγμή
που υπάρχει
η διαφορετικότητα
του έργου
της συλλογικής
ζωής.