45965 - Η υπερατλαντική πτήση

Ν. Λυγερός

Η υπερατλαντική πτήση
μας έφερνε
όλο και πιο κοντά
σε αυτόν
τον Νέο Κόσμο
λόγω ανάγκης
των αποστολών
για τις άλλες
Ηπείρους
αλλά το άνοιγμα
έχτιζε
και μια άλλη
διαχρονική σχέση
που μεταμορφώνονταν
σε δεσμό
με τον Καναδά.