45966 - Σιγά σιγά

Ν. Λυγερός

Σιγά σιγά
αντιληφθήκαμε
πως η αλλαγή
φάσης
ήταν πιο σημαντική
από ό,τι περιμέναμε
αρχικά
γι’ αυτό μας άγγιζε
και η ίδια
η Ήπειρος
του Νέου Κόσμου
αφού είχε
τα στοιχεία
της συνέχειας
αλλά και τον δεσμό
με άλλους
Αυτόχθονες Λαούς.