45967 - Μέσω του δεσμού

Ν. Λυγερός

Μέσω του δεσμού
μεταξύ Ευρώπης
και Αμερικής
βλέπαμε
διαφορετικά
το βάθος
του Χρόνου
που άγγιζε
τις δύο όχθες
του Ατλαντικού
και η ένωση
μέσω του
ήταν όλο
και πιο θεμελιακή
για τη γεωπολιτική
αντίληψη
του μέλλοντος.