45970 - Στον Νέο Κόσμο

Ν. Λυγερός

Στον Νέο Κόσμο
γίνονται
όλο και πιο πολλά
γιατί οι πρώτες επαφές
έγιναν σχέσεις
που αποκτούν
βάθος ιστορίας
λόγω του έργου
που παράγεται
από τις αποστολές
σε κάθε σημείο
που έχει
στρατηγική σημασία
για το μέλλον
όχι μόνο των λαών
αλλά και της ίδιας
της Ανθρωπότητας.