45971 - Με την πάροδο

Ν. Λυγερός

Με την πάροδο
του Χρόνου
το πάχος
που μας εξασφαλίζει
τη δυνατότητα
της βαθύτητας
αλλάζει
τα δεδομένα
και το βαθύ
νευρωνικό δίκτυο
που έχει δημιουργηθεί
ολοκηρώνει
την εκμάθησή του
μέσω της Διδασκαλίας
ενός αγνώστου
για την άλλη Ήπειρο
της Ανθρωπότητας.