45973 - Η Aνατολική Ακτή

Ν. Λυγερός

Η Aνατολική Ακτή
της Αμερικής
που λειτουργεί
και ως πύλη
για την Ευρώπη
αλλά και λόγω
της παρουσίας
των Ηνωμένων Εθνών
στη Νέα Υόρκη
αποκτά
τεράστια σημασία
στη συμβολή
του έργου
που συνεχίζεται
μετά την ανθρώπινη
επανάσταση
του Lemkin.