45974 - Διασχίζοντας

Ν. Λυγερός

Διασχίζοντας
τον Ατλαντικό
Ωκεανό
βλέπουμε
ότι είναι
μία οντότητα
που μας ενώνει
και όχι μας χωρίζει
διότι οι λαοί
των δύο Ηπείρων
έχουν άμεση
ιστορική σχέση
μεταξύ τους
χωρίς κανένα
ενδιάμεσο
που να αποτελεί
εμπόδιο.