45978 - Ανθρώπινη

Ν. Λυγερός

Ανθρώπινη
Oλιστική
Zώνη
είναι η περιοχή
της Νέας Υόρκης
λόγω παρουσίας
των Ηνωμένων Εθνών
και ξέρουμε
ότι οι αποστολές
είναι καθοριστικές
σε αυτό το σημείο
γιατί έχουν
στρατηγικές
επιπτώσεις
όχι μόνο τοπικά
επειδή δημιουργούν
διακλαδώσεις.

Close Menu