45978 - Ανθρώπινη

Ν. Λυγερός

Ανθρώπινη
Oλιστική
Zώνη
είναι η περιοχή
της Νέας Υόρκης
λόγω παρουσίας
των Ηνωμένων Εθνών
και ξέρουμε
ότι οι αποστολές
είναι καθοριστικές
σε αυτό το σημείο
γιατί έχουν
στρατηγικές
επιπτώσεις
όχι μόνο τοπικά
επειδή δημιουργούν
διακλαδώσεις.