45979 - Επιστροφή

Ν. Λυγερός

Επιστροφή
στη Νέα Υόρκη
μετά από μήνες
για πολλαπλή φορά
λόγω ανάγκης
εξελίξεως
των αποστολών
σε μεγαλύτερο
στρατηγικό
βάθος
αφού οι διακλαδώσεις
έχουν αρχίσει
να δημιουργούν
νέα δεδομένα
πιο θεμελιακά
ακόμα
από πριν.