45994 - Οι πρώτες συζητήσεις

Ν. Λυγερός

Οι πρώτες συζητήσεις
με τους δικούς μας
στη Νέα Υόρκη
δίνουν το στίγμα
ότι όλοι είναι
έτοιμοι
για να προχωρήσουμε
στους σχεδιασμούς μας
για τα εθνικά θέματα
αλλά βέβαια
και για τα ανθρώπινα
δικαιώματα
λες και όλοι
βλέπουν ήδη
την αλλαγή φάσης
που ζούμε
σε διεθνές
επίπεδο.