45996 - Στο δάσος

Ν. Λυγερός

Στο δάσος
του ατσαλιού
και του γυαλιού
επιστρέψαμε
για να δούμε
τα προβλήματα
του κόσμου
μ’ ένα τρόπο
ολιστικό
όπου οι διακλαδώσεις
δεν περιορίζονται
αλλά αφορούν
όλες τις κορυφές
του νευρωνικού
δικτύου
και μάλιστα
σε βάθος
χρόνου.