45998 - Με το πνεύμα

Ν. Λυγερός

Με το πνεύμα
της Νέας Υόρκης
βλέπεις
διαφορετικά
τα προβλήματα
των άλλων
Ηπείρων
όχι λόγω
Αμερικής
όπως πιστεύουν
οι περισσότεροι
αλλά
χάρη
στην παρουσία
των Ηνωμένων
Εθνών.