45998 - Με το πνεύμα

Ν. Λυγερός

Με το πνεύμα
της Νέας Υόρκης
βλέπεις
διαφορετικά
τα προβλήματα
των άλλων
Ηπείρων
όχι λόγω
Αμερικής
όπως πιστεύουν
οι περισσότεροι
αλλά
χάρη
στην παρουσία
των Ηνωμένων
Εθνών.

Close Menu