45999 - Η ανεξαρτησία

Ν. Λυγερός

Η ανεξαρτησία
των γνωμών
είναι αυτή
που δημιουργεί
ένα ισχυρό
πλαίσιο
για να δοθούν
λύσεις
σε σοβαρά
προβλήματα
διότι
με αυτόν
τον τρόπο
λειτουργούν
οι ιδεοθύελλες
της ομάδας.