46000 - Στην Νέα Υόρκη

Ν. Λυγερός

Στην Νέα Υόρκη
γράψαμε
μια νέα
σελίδα
της ιστορίας
γιατί
υπάρχει
μέσα της
ο πυρήνας
του κόσμου
της Ανθρωπότητας
κι αποτελεί
αντιπροσωπευτικό
δείγμα
πολύμορφης
ποικιλίας
ανθρωπιάς.