46002 - Η δυναμική

Ν. Λυγερός

Η δυναμική
των Ηνωμένων Εθνών
αλλάζει
σημαντικά δεδομένα
διότι μας αναγκάζει
να σκεφτούμε
ολιστικά
ακόμα
και την παρουσίαση
μιας υπόθεσης
διότι από άγνωστη
σε μερικές χώρες
πρέπει
να γίνει
γνωστή
σε όλους
με τρόπο
κατανοητό.