46009 - Τα διαπιστευτήρια

Ν. Λυγερός

Τα διαπιστευτήρια
των Ηνωμένων Εθνών
σήμαναν την αρχή
του αγώνα
αυτής της χρονιάς
στη συνέλευση
αλλά και την αρχή
των προσπαθειών
για την προστασία
των Αυτοχθόνων Λαών
από τη βαρβαρότητα
της καθημερινότητας
και της αδιαφορίας
ορισμένων κρατών
που δεν σέβονται
τα ανθρώπινα
δικαιώματα.