46011 - Η αναγνώριση

Ν. Λυγερός

Η αναγνώριση
των ξένων
στο κέντρο
της Νέας Υόρκης
γιατί προσέχουν
εδώ και χρόνια
την πορεία
της Διδασκαλίας
ανά τον κόσμο
αποτελεί
μία απόδειξη
ότι το έργο
του Ελληνισμού
είναι κατανοητό
και μακριά
από την Ελλάδα
γιατί είναι
αξιόπιστο.