46013 - Και στην Καραϊβική

Ν. Λυγερός

Και στην Καραϊβική
υπάρχουν προβλήματα
σε σχέση
με το Ηνωμένο Βασίλειο
γιατί δεν έχουν
όλες οι περιοχές
τα ίδια δικαιώματα
που θα έπρεπε
διότι
είναι άνθρωποι
αλλά φαίνεται
ότι όσοι
προωθούν
το Brexit
δεν έχουν
σκεφτεί
αυτές
τις επιπτώσεις.