46021 - Το εποικοδομητικό έργο

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Είναι σπατάλη χρόνου, η αναζήτηση απαντήσεων σε παράλογες κριτικές και τοποθετήσεις διότι οι απαντήσεις τροφοδοτούν τον αντίπαλο. Σε ένα παίγνιο όπου τα επιχειρήματα δεν είναι ορθολογικά, είναι λανθασμένη η προσέγγιση της θεωρίας παιγνίων. Είναι καλό να ενσωματώσουμε το όλο θέμα στη θεωρία εξουσίας. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, το εποικοδομητικό έργο είναι πιο αποτελεσματικό διότι στέκεται από μόνο του και δεν προσπαθεί να έχει μια αλληλοεπίδραση αφού ξέρει ότι το άλλο μέρος δεν προσπαθεί να συμμετέχει σε ένα διάλογο, αλλά μόνο να προωθήσει με κάθε τρόπο τις θέσεις του χωρίς να έχει πρόβλημα να χρησιμοποιεί ψέματα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είναι πρώτον ένας τρόπος να απομονωθούν αυτά μέσω του εποικοδομητικού έργου. Δεύτερον δίνει τη δυνατότητα να αλλάζει ουσιαστικά τις συνθήκες της διαπραγμάτευσης, που δεν έχει στόχο έναν κοινό διάλογο. Με άλλα λόγια το εποικοδομητικό έργο δίνει μια λύση μέσω της πλάγιας σκέψης. Στη συνέχεια μπορούμε να πούμε ότι επιτρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες που δεν είναι μόνο απαντήσεις σε ερωτήσεις ή κριτικές, αλλά έναρξη στρατηγικής που παραμένει ανεξάρτητη για να πετύχει τον στόχο της πέρα από την ισορροπία του Nash, αφού αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτό το νέο πλαίσιο εξουσίας.