46040 - Ο Πύργος της απελευθέρωσης. 9/11 Memorial. New York, 10/10/2019

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Στον χώρο και στον χρόνο του δεύτερου Πύργου βλέπουμε ότι είμαστε τώρα πολύ κοντά στο Freedom Tower και καταλαβαίνουμε πώς συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα και πώς η ελευθερία μπορεί να γεννηθεί ως αντίσταση στη βαρβαρότητα και πώς η ελευθερία είναι ικανή να συνεχίσει μέσω της μνήμης τον αγώνα της νοημοσύνης και να βρεθούμε τώρα απέναντι σε ένα σύμβολο που εμπνέει όχι μόνο ένα ολόκληρο έθνος ως αντίσταση, αλλά και την ίδια την Ανθρωπότητα ως παράδειγμα προς μίμηση.