46051 - Η εδραίωση

Ν. Λυγερός

Η εδραίωση
ενός δευτεροβάθμιου
οργάνου
στη Νέα Υόρκη
για τον αγώνα
της Βορείου Ηπείρου
είναι θεμελιακή
διότι δίνει
νέες δυνατότητες
τις οποίες
κανείς
πριν
δεν είχε
σκεφτεί
διότι
θεωρούσε
ουτοπική
μία τέτοια
προσπάθεια
γιατί
στα κατεχόμενα
κανένας
δεν είχε
το δικαίωμα
να σκεφτεί
ελεύθερα
την επόμενη
πραγματικότητα.