46052 - Μια νέα

Ν. Λυγερός

Μια νέα
ελληνοαμερικανική
συμμαχία
γεννήθηκε
στη Νέα Υόρκη
η οποία έχει
την ιστορία
του Ελληνισμού
και τη στρατηγική
της Αμερικής
για ν’ αντιμετωπίσει
τη βαρβαρότητα
των θεσμών
που δεν σέβονται
τα ανθρώπινα
δικαιώματα
και τα δικαιώματα
των Αυτόχθονων
Λαών
επειδή
κανείς
ποτέ
δεν τους ανάγκασε
να συμμορφωθούν
λόγω
ανάγκης
προστασίας
των αθώων.