46053 - Με τη δύναμη

Ν. Λυγερός

Με τη δύναμη
του παρελθόντος
πλάθεις
τη μνήμη
γιατί έχεις
μέσα σου
τη στρατηγική
που αλλάζει
με τις πράξεις
την πραγματικότητα
διότι
από πριν
σκέφτεται
το μετά
για να είναι
λειτουργικό
και αποτελεσματικό
το πλαίσιο
το οποίο
θα επιλεχθεί
για να μετατραπεί
σε πεδίο
δράσης
και μάχης
στη συνέχεια
λόγω
απαίτησης
Ανθρωπότητας.