46075 - Αποστολή στο Montreal. 17/10/2019

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Μόλις τώρα τελειώσαμε την αποστολή μας στο Montreal. Εδώ είδαμε την ελληνική κοινότητα που πραγματικά είναι αγωνιστική για το θέμα της Μακεδονίας, είναι έτοιμη να συνεχίσει τον αγώνα με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Χρησιμοποίησε όλα τα επιχειρήματα που μπορούμε να θέσουμε σε στρατηγικό επίπεδο και ο αγώνας συνεχίζεται και από εδώ, από το Quebec. Γιατί έχει μεγάλη σημασία να έχουμε όλους τους ανθρώπους μας σε όλη την ομογένεια κι εδώ έχουμε ένα παράδειγμα ζωντανό αντίστασης σε μια βαρβαρότητα που προσπαθεί να πλήξει τον Ελληνισμό.