46078 - Το φύλλο του Καναδά

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Το φύλλο του Καναδά
που είναι τόσο κόκκινο
λόγω της φύσης
του καλοκαιριού
αποτελεί προστασία
για όσους πιστεύουν
στα ανθρώπινα δικαιώματα
γιατί αντιπροσωπεύει
τον καθένα
αφού ανήκει και αυτό
στο δέντρο της Ανθρωπότητας.