46086 - Ο αγώνας της μοναξιάς

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Ο αγώνας της μοναξιάς
φαίνεται στα μάτια
των φίλων
που είναι απομονωμένοι
λόγω έλλειψης ομάδας
που να υποστηρίζει
τις πράξεις τους
όμως ακόμα κι έτσι
συνεχίζουν να παλεύουν
για το σωστό και το πρέπον
επειδή αγαπούν τον Ελληνισμό
και ξέρουν να τον προστατεύουν.