46095 - Αντιστάθηκαν

Ν. Λυγερός

Αντιστάθηκαν
στα Σκόπια
η Γαλλία
η Ολλανδία
και η Δανία
γιατί αμφισβητούν
τα οφέλη
που θα έχει
η Ευρωπαϊκή Ένωση
με την ένταξή τους
αφού η εξέλιξή τους
όπως και αυτή
της Αλβανίας
δεν αποτελεί
πρόοδο
για το ευρωπαϊκό
κεκτημένο.