46096 - Η αντίσταση

Ν. Λυγερός

Η αντίσταση
της Γαλλίας
αποτελεί παράδειγμα
προς μίμηση
αφού αποδεικνύει
ότι και μια χώρα μόνο
μπορεί όντως
να επηρεάσει
την Ευρωπαϊκή Ένωση
όταν θεωρεί
ότι μια απόφαση
είναι λανθασμένη
για το μέλλον
της Ευρώπης
που βασίζεται
στον σεβασμό
των αξιών
του ευρωπαϊκού
κεκτημένου.