46098 - Από το άγαλμα

Ν. Λυγερός

Από το άγαλμα
του Μέγα Αλεξάνδρου
στην ελληνική συνοικία
του Toronto
μπορείς να καταλάβεις
τον αγώνα
που έδωσαν
οι δικοί μας
άνθρωποι
για να μη χαθεί
η μνημοσύνη
της Μακεδονίας
που παραμένει
ζωντανή
και προσπερνά
τα εμπόδια
της λήθης.