46103 - Από τη Νέα Υόρκη

Ν. Λυγερός

Από τη Νέα Υόρκη
αρχίσαμε την επιστροφή
στην Ευρώπη
αλλά πριν
συζητήσαμε
τις εξελίξεις
περί Ομοσπονδιών
Αμερικής και Καναδά
έτσι ώστε να ενωθούν
και να έχουμε
ένα πιο ισχυρό εργαλείο
για τους επόμενους
αγώνες του Ελληνισμού
επειδή η ανάγκη
συνεχίζει να υπάρχει
και πέρα του ορίζοντα
της στρατηγικής.