46111 - Στην Ιρλανδία

Ν. Λυγερός

Στην Ιρλανδία
σκεφτήκαμε
τα κόλπα
της Αγγλίας
για να διατηρήσει
ως αρπακτικό
το βόρειο μέρος
λες και δεν της φτάνει
το Ηνωμένο Βασίλειο
από μόνο του
και θυμηθήκαμε
τα θύματα
του αγώνα
της αντίστασης
λόγω
της βαρβαρότητας.