46112 - Πάνω από τη Γαλλία

Ν. Λυγερός

Πάνω από τη Γαλλία
ήρθε στο μυαλό μας
η περίφημη απόφαση
του Γάλλου Προέδρου
για την ενταξιακή
πορεία των Σκοπίων
και θαυμάσαμε
ακόμα μια φορά
την επιμονή του
να μην κάνει πίσω
ενώ είχε πιέσεις
διότι ήταν θέμα
αξιοπρέπειας
για την ίδια
την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τη στρατηγική μας.