46113 - Στην Κορσική

Ν. Λυγερός

Στην Κορσική
θυμηθήκαμε
τα απομονωμένα
χωριά μας
που αντιστάθηκαν
στην επίσημη
λήθη
της κοινωνίας
και γι’ αυτό
διατήρησαν
την όμορφη
παράδοση
της γλώσσας
που δεν έσβησε
μετά από αιώνες
προσπάθειας
να εξαφανιστεί.