46118 - Στην Αμερική

Ν. Λυγερός

Στην Αμερική
υπάρχει βαθιά ιστορία
από τώρα
γιατί οι αυτόχθονες λαοί
ζουν εδώ και αιώνες
απλώς πρέπει
να έχεις ευαισθησίες
για να προσέξεις
με λεπτότητα
τις παλιές ιστορίες
και να τις συνδέσεις
με την καινούργια
για να δεις
τις χρονικές γέφυρες
που αγγίζουν
την ίδια
την Ανθρωπότητα.