46119 - Τα προβλήματα

Ν. Λυγερός

Τα προβλήματα
του Πρωθυπουργού
του Ηνωμένου Βασιλείου
πληθαίνουν
και γίνονται
όλο και πιο σοβαρά
για το μέλλον
πρέπει λοιπόν
να βοηθήσουμε κι εμείς
για να φανεί
σε όλους
πόσο παλεύουν
οι Ευρωπαίοι
και για τους πολίτες
της Αγγλίας
αφού έχουν
κοινή ιστορία.