46120 - Ανάμεσα στην Ιταλία

Ν. Λυγερός

Ανάμεσα στην Ιταλία
και την Ελλάδα
εκεί όπου ενώνονται
τα απέραντα γαλάζια
των δύο χωρών
σκεφτήκαμε
τα κοιτάσματα
Πύρρος και Αχιλλέας
που περιμένουν
εδώ και χιλιετίες
μια αξιοποίηση
από τους δικούς μας
για το μέλλον
της ιστορίας
και της στρατηγικής
του Ελληνισμού.