46121 - Όλους όσους

Ν. Λυγερός

Όλους όσους
συναντάμε
στο εξωτερικό
όλο και περισσότερο
μας εξηγούν
ότι παρακολουθούν
άμεσα
τον κοινό μας
αγώνα
όπου κι αν βρισκόμαστε
γιατί ξέρουν
ότι είναι καλό
για τον Ελληνισμό
και την Ανθρωπότητα
έτσι ο κόσμος
γίνεται μικρότερος
και πιο ανθρώπινος.