46122 - Πάνω στον παγκόσμιο χάρτη

Ν. Λυγερός

Πάνω στον παγκόσμιο χάρτη
δεν φαίνονται μόνο
οι χώρες των αποστολών
αλλά και αυτές
όπου πολλαπλασιάζονται
κρυφοί μαθητές
που συνεισφέρουν
στο κοινό έργο
με την αναδίπλωσή του
σε όλους όσους θεωρούν
ότι είναι σημαντικό
να ενημερωθούν
για τις εξελίξεις
που προκαλούν
οι πράξεις
του οράματος
και πέρα
από τον ορίζοντα
των γνωστών
έτσι άγνωστοι
διασυνδέονται
και αποτελούν
ένα δίκτυο
νευρωνικό
της Ανθρωπότητας.