46132 - Η εκατονταετία

Ν. Λυγερός

Η εκατονταετία
της επετείου
της γενοκτονίας
των Ελλήνων
του Πόντου
δεν σταμάτησε
τον Μάϊο
και το πρέπον
είναι να συνεχιστεί
η αναφορά
όλη τη χρονιά
του 2019
για να ξέρουν
οι συνεχιστές
της γενοκτονίας
ότι δεν πρόκειται
να ξεχάσουμε
το έγκλημά τους
κι ότι η αφύπνιση
των νέων
παραμένει
ένας στόχος
αφού ο αγώνας
ξεπερνά
σε διάρκεια
τη ζωή
του ανθρώπου.