46137 - Ο Ελληνισμός

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός
δεν είναι
επεκτατισμός
από τη φύση του
διότι αποτελεί
δώρο του Χρόνου
για την Ανθρωπότητα
ακόμα
και η έννοια
της στρατηγικής
φτιάχτηκε
για να προστατέψει
τους Αθώους
μέσω των Δίκαιων
ενάντια στη βαρβαρότητα
και όχι για επιθέσεις
έτσι έχει
μέσα του
μια φυσιολογική
ηθική
που θεμελιώνεται
από τις αξίες του
οι οποίες είναι
διαχρονικές.