46141 - Στη Βαθιά Ιστορία

Ν. Λυγερός

Στη Βαθιά Ιστορία
δεν ασχολούμαστε
μόνο
με τη ζώνη επαφής
του παρελθόντος
και του μέλλοντος
που αποτελείται
από το παρόν
αλλά
μακράν
αυτής
της ισορροπίας
δηλαδή
με το βαθύ
παρελθόν
και το βαθύ
μέλλον
που έχουν
μεταξύ τους
λόγω
δεσμού
που δεν
αλλάζει
γιατί
υπάρχει
διασύνδεση.